Over SBR Powerhouse

Standard Business Reporting (SBR) Powerhouse is de organisatie die nadere invulling geeft aan het concept van SBR zoals dat oorspronkelijk door André J. Biesheuvel is bedacht en in samenwerking met de Nederlandse overheid is ontwikkeld. SBR is uitgegroeid tot een veelvuldig toegepaste, internationale open standaard. Was SBR oorspronkelijk bedoeld voor financiële rapportages, SBR Powerhouse heeft de toepassing verruimd naar onder meer privacyboekhoudingen. 

Binnen het SBR concept wordt gebruik gemaakt van regelconforme taxonomieën. Een taxonomie is een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze van vastleggen van gegevensdefinities en van hun onderlinge samenhang. Deze kan worden ingebed in en worden geëxecuteerd door informatiesystemen.

SBR is bij uitstek het concept waarin een verbinding wordt gemaakt tussen de inzet van ICT-middelen en een diversiteit aan competenties en perspectieven: die van onder meer juristen, accountants,en ICT-specialisten. 

SBR Powerhouse is gelieerd aan Duthler Associates en werkt samen met Duthler Academy en Europe Compliance.